top of page
  • Pinterest
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

 בית הכנסת ״זכור אברהם״

עיצוב הפנים לבית כנסת עצום ממדים זה נעשה בפרק זמן של למעלה משנתיים. המטרה היתה ליצור בו אווירת קדושה ושלווה, תוך שימת דגש על שילוב של אלמנטים מסורתיים עם מודרניות וניקיון. בבית הכנסת שלוש קומות פעילות אולם תפילה מרכזי, עזרת נשים ואולם ארועים. ניתנה התייחסות כמובן לכל קומה אך כל הקומות משולבות כאלמנט עיצובי אחד. נבחרו חומרים טבעיים שמשתלבים יחדיו, התמקדות בתאורה שקטה בדגש על פונקציונאליות עם מספר אלמנטים דקורטיביים, צבעים אחידים ונעימים והאדרה של חזית בית הכנסת וארון הקודש.

בית כנסת synagogue
בית כנסת synagogue
בית כנסת synagogue
בית כנסת synagogue
בית כנסת synagogue
בית כנסת synagogue
בית כנסת synagogue
בית כנסת synagogue
בית כנסת synagogue
בית כנסת synagogue
בית כנסת synagogue
בית כנסת synagogue
bottom of page